TV2Nettavisen

Tenker vi riktig?

Av Kjetil Siem - 03.jan.2007 @ 10:02:28
For en tid tilbake gjorde Aftenpostens seg til budbringer av agent Per Flods angrep på norske toppklubbers manglende talentsatsing, der han oppfordret alle foreldre til å sende unge spillere så fort som mulig ut av landet siden gresset er så grønt på alle andre sider av gjerdet.

Jeg lot være å si noe akkurat da, for utspillet var fordummende nok som det var om ikke jeg skulle fylle på med temperert motsvar også.

Det mest skremmende er egentlig at jo dummere du er, jo større oppslag og oppmerksomhet får du i dagens media-Norge.

For de som er på utsiden av fotballen, eller i alle fall toppfotballen, så kan det faktisk virke som feks Per Flod har førstehånds kunnskap og innsikt i hva toppfotball er, hvordan det drives, hvordan det bør drives, og hva som er rett og galt. Han og andre agenter får stadig komme til utrykk med sine sannheter og ulike facitsvar på hvordan klubber skal drives.

Men vet han og Gunnar Martin Kjenner, de to mest siterte fotballagentene i norsk presse, hva de snakker om, og hva toppfotball er?

Svaret er dessverre nei. De vet bemerkelsesverdig lite om hva toppfotball er, hvordan det drives, hvordan det skal drives og klubbenes daglige drift. Selv om de selvsagt hevder det motsatte selv.

Er jeg dermed i mot agenter i toppfotballen?

Nei, snarere tvert i mot. Agenter eller rådgivere er en styrke både for spillere og klubb, dersom de forstår rollene sine, ser balansen i klubb (arbeidsgiver) og spiller (arbeidstagers) behov og rettigheter. Agentene har til og med noen ganger rederligere hensikter en klubber. Det er det også eksempler på.

Men vi må ikke tro på alt de sier?

Mye er bra i de norske toppklubbene, og mye kan bli mye bedre. Dette er en konstant profesjonaliseringsprosess som alle jobber med. På enkelte områder er vi langt fremme, på andre områder er vi langt bak. Jeg prøver ikke påstå at alt arbeid i toppfotballen er perfekt. Så langt i fra.

Jeg kunne brukt mange spalter på å beskrive Flod og Kjenners (in)kompetanse på fotballens mekanismer, men ønsker ikke kjøre samme polimikk de gjør mot klubber og klubbledere til stadighet. Jeg vil bare slå fast en absolutt sannhet; De - som de fleste andre - snakker for sin egen lommebok. Og kun for sin egen lommebok.

Tro ikke på noen overordnede politiske eller strategiske forslag om forbedringer av noe som helst, med mindre det direkte eller indirekte vil virke positivt for deres egen lomme.

Hva gjør så toppklubbene for talentarbeidet i norsk fotball?

Er det noen som gjør noe i det hele tatt?

Finnes det en eneste unggutt som slipper til et eneste sekund noe sted?

Gror det i det hele tatt i fotball-Norge?

Svaret er gitt, og det er ja! Det jobbes faktisk veldig godt på dette området i svært mange klubber. Først og fremst fordi tidligere fotballpresident Per Omdals ballbinger og kunstgressbane-prosjekt nå virkelig begynner å vise resultater, men også fordi klubbenes akademi-satsinger tar mer og bedre form.

Det vil alltid ta noen år før vi ser resulater av en talentsatsing i en klubb, region eller land. Da jeg jobbet i Vålerenga, var klubben så ubegripelig heldig at investorer bygde innendørshallen Vallhall. Jeg spådde i Aftenposten i 2002 en talenteksplosjon rundt dette miljøet. Resultatene kommer nå. For samtidig med hallen startet Vålerenga opp sin talentsatsing og akademi med dagens A-trener Petter Myhre som sjef. Fire fem år etterpå kommer resultatene. Han begynte med 13-åringene, og nå er de 18...

Når Per Flod skriver agentavtale med Glenn Roberts i Vålerenga, så gjør han ikke det for å hjelpe unge Roberts til å bli en god fotballspiller. Han gjør det kun, og jeg gjentar, kun, for å tjene penger. Selv vil han selvsagt hevde at han har flere utgifter enn inntekter på Roberts osv osv, bla bla.

Det er drømmen om en ny Carew som driver Flod frem.

Jeg syns det er helt greit, og han om det, men dette er ikke faciten på hvordan toppfotball skal drives. Derfor er det viktig å tenke på hvilken agenda som ligger bak utspillene.

Klubbene i Norsk Toppfotball har det siste året diskutert mye hvordan vi skal klare å bruke mer penger (ca 60 milolioner i året i dag) på talentarbeid og spillerutvikling på en måte som ikke svekker konkurranseevnen til de minste klubbene. Altså at bare de største har råd til å investere nødvendige beløp. Ja, det er snakk en prioritering, men det er akkurat langsikitgheten som er så vanskelig å ha råd til i fotballen. Dette er vår dyreste mekanisme. Hvordan kan det forklares? Jo fordi de fem til ti millionene det har kostet å drive frem feks Glenn Roberts i Vålerenga, kunne jo blitt brukt til å kjøpe en etablert spiller for flere år siden. Og han ville gått rett inn på laget. Med et talent vet du aldri. En av fem?

Sorry, en av hundre. Og de hundre er allerede utplukket og seedet. Klart det er tøffe prioriteringer.

Nå har vi landet en enighet blant klubbene om at sentrale midler skal øremerkes dette arbeidet, og hver enkelt klubb må bruke disse pengene til dette formålet. Ikke fordi klubbene ikke vil, men dette er eneste måten å regulere mekanismene på. For de er nemlig slik at jo mer penger det er inne i industrien, jo dyrere blir overganger, lønninger og agenthonorar.

Jeg tror brorparten av toppklubbene ønsker å utvikle mest og best mulig talenter. Eller jeg vet det.

Jeg er litt mer usikker på intensjonene til noen andre aktører i fotballindustrien.

Kommentarer:
Postet av: Anders Dugstad

Glimrende Kjetil!

Har fulgt norsk fotball i mange år og det er liten tvil om at dine engasjementer har bidratt i positiv retning for norsk fotball generelt, og Vålerenga fotball spesielt.

Ingen ting gleder meg mer enn når du benytter din fotballfaglige tyngde til å gå rett i strupen på grådige agenter som Per A. Flod med flere. Hvilke rettigheter har disse til å uttale seg?(ingen) Hva har de bidratt til for norsk fotball?(ingenting) Flod har aldri gjort en innsats i forbindelse med norsk fotball med mindre det gagner hans egen lommebok, og han og flere har gjennom sin praksis flyttet titalls millioner fra klubbene til sin egen lomme. Hvis han er så opptatt av manglende talentutvikling i Norge, så kan han vel gå foran med et godt eksempel og opprette et talentfond finansiert med noen av de millionene han har tjent på å dytte Carew rundt i Europa.

Nei, det er godt vi har deg Siem som kaller en spade for en spade og belyser hvilke motiver de egentlig har - disse personene som ikke gjør annet enn å skumme fløten av norsk talentutvikling.

09.jan.2007 @ 09:31:04
Postet av: Thomas Løvold

Nå syns jeg dere er slemme.

Tror at Flod og andre agenter virkelig har gode motiver for unge spillere i Norge.

Stå på Flod(hest)!

09.jan.2007 @ 09:35:09
Postet av: Per A. Flod

Egentlig bør man ikke bruke tid på de diskusjoner Kjetil Siem kommer med på overtid, etter at alle andre for lengst har gjennomført en fruktbar diskusjon. Den som ikke tør å engasjere seg i en debatt mens den ennå verserer har sjelden noe frukbart å komme med. Fruktbart blir det heller ikke av at Siem, i steden for å fokusere på saken som sådan, konsekvent angriper de personene som tør å reise problemstillinger. Det er alvorlig når lederen for norsk toppfotballs media og forretningsstrategi til de grader går i forsvarsposisjon og hengir seg til harselas i steden for saklig debatt.

Kjetil Siems innlegg "Tenker vi riktig" arter seg som et ensidig og rendyrket personangrep mot undertegnede og kollega Gunnar-Martin Kjenner. Det sås tvil om motiver og det rettes påstander om manglende kjennskap til toppfotballen.

Nå sover både Kjenner og jeg allikevel godt om natten. For vi er i godt selskap. Kjetil Siems bruker nesten konsekvent sine mange offentlige kommentarerer til å rette personangrep mot andre aktører ispedd anklager om at man ikke vet hva man snakker om. Det har blitt et mønster. Bare de seneste måneden har Siem omtalt tidligere toppidrettssjef Børge Stensbøl, den personen som har stått bak flest OL-medaljer i Norgeshistorien, som uvitende og udugelig, et samlet norsk pressekorps er av Siem blitt karakterisert som fotballen "Komiske Ali" og et samlet trener og leder-korps bak aktørene i siste års VM i fotball har blitt karakterisert som dårlige og udugelige.

Det hele minner meg om en historie om den greske filosofen Sokrates som en gang skal ha sagt til sin kone, Xantippe: "Når jeg ser meg rundt i verden kan jeg ikke forstå annet enn at de eneste normale her på jorden er deg og meg. Og tenker jeg meg riktig godt om, er du ikke så lite forrykt du også..."

Det er en fare når sentralt personer i norsk fotball blir så blendet av egen fortreffelighet at de ikke evner å se svakheter i systemet. Det er betenkelig når vedkommende heller ikke evner å føre en saklig debatt, men må ty til påstander om motdebattantenes skjulte motiver og påstander om manglende kunnskaper. For da evner man ikke å se svakheter i systemet og foreta de grep som er nødvendig for å foreta forbedringer. For det er det toppidrett dreier seg om: Et stadig jag på å foreta forbedringer, lede utviklingen og på den måten hele tiden være i toppen. Toppidrett er ingen statisk situasjon der man et øyeblikk kan innbille seg at det er godt nok det man gjorde i fjor. Resultater skapes ved forbedringer. Toppidretten må gjennomsyres av en dynamikk der man hele tiden ser etter svakheter i systemet. Ellers skapes ingen resultater. Det er resultater toppidrett dreier seg om.

Mest alvorlig er det allikevel at Siem ikke evner å se at vi alle, klubbene, landslaget, spillerne, publikum, sponsorer og agentene, vi alle har en felles interesse: At norsk fotball til enhver tid er best mulig og oppnår resultater!

Hvem som helst kan gå igjennom norske Tippe-ligaers spillerstaller og telle opp antall utenlendinger - og antall unge talenter. Man vil da finne ut at ca. 120 utenlendinger spilte i Tippeligaen siste sesong. På et lag er det som kjent 11 spillere til enhver tid. Det kan ikke være 12 eller flere. Det betyr at for hver utlending som spiller på et Tippeligalag er det en norsk spiller som ikke får spille. Ingen fotballspiller har blitt bedre av å ikke spille fotball. Man kan ha så mange haller og utviklingsprosjekter man vil. Det skaper ikke gode fotballspillere av det hvis de spillerne det er snakk om allikevel aldri får utvikle seg videre gjennom å spille kamper på et høyt nivå.

Resultatene taler sitt tydelige språk. I syvårsperioden 1985 - 1992 gikk det fra norsk fotball til toppklubbene ute i Europa ca. 35 norske fotballspillere. De markerte seg i sine klubber, fikk ytterligere sportslig fremgang og utgjorde stammen i et norsk landslag som kvalifiserte seg til to VM-sluttspill og et EM-sluttspill. Ser vi 7 år tilbake fra idag gikk John Carew til Valencia i 2000 og Morten Gamst Pedersen til Blackburn et par år senere. Norsk fotball har altså på de siste 7 årene skapt 2 -to- internasjonale spillere, mot ca. 35 i den nevnte 7-års periode på slutten av 1980-tallet. Det er ikke rart at norsk fotball har slitt med å kvalifisere seg til EM- og VM-sluttspill de siste årene.

En ting til: Utlendingene i Tippeligaklubbene er langt fra de billigste spillerne i klubbene. De koster i dyre dommer. De er, nesten uten unntak, de høyest lønnede spillerne i klubbene sine. De trekker resurser ut av klubbene og forlater Norge den dagen kontrakten er over. Da reiser de hjem til sine hjemland for å ta ledende jobber og utvikle fotballen der. Heller ikke i ettertid kan norsk fotball trekke nytte av disse.

Ut fra en kortsiktig motivasjon om å skape resultater umiddelbart i kombinasjon med en voldsom frykt for å rykke ned fra Tippeligaen, krever investorer resultater - med en gang. Det blir ikke tid til å bygge opp noe, utvikle egne talenter. Det å investere i spillere som kunne dannet stammen i fremtidens norske landslag er på kort sikt ikke noe som gir avkastning. Det er det investorene krever og som klubbenes ledere har som agenda.

På Tippeliga-klubbenes annetlag spiller en rekke unge talentfulle spillere for noen hundrelapper i kjøregodtgjørelse og diett - inntil de ikke gidder mer og legger opp. De kommer jo ingen vei allikevel. Så snart det blir en ledig plass på førstelaget raser norsk klubbledere rundt i verden og betaler dyrt for en utlending som skal gå rett inn på laget. De ser ikke mulighetene som ligger der, rett fremfor dem i egen stall, men som det kanskje vil ta noen tid for å få frem en toppspiller av. Men de er der, bare de får sjansen.

Når unge spillere med ambisjoner ikke slipper til, må de søke andre arenaer for utvikling. Det er en helt logisk konsekvens. Skulle en av disse spillern fristes av å prøve lykken i en annen norsk klubb, er klubblederne der igjen og krever en astronomisk overgangssum som kompensasjon for den utviklingen spilleren aldri fikk. Det er ikke rart at mange gir opp.

Det er dette Kjetil Siem burde hatt fokus på i steden for å mistenkeliggjøre andres motiver. Det er dette norske fotballedere for lengst burde søkt å gjøre noe med. For hvis ingenting gjøres, ender vi om noen år med en landslag på Luxembourg-nivå som aldri er i nærheten av å hevde seg internasjonalt og som består av spillere fra Adecco-ligaen og 2. divisjon.

Ingen i norsk fotball er tjent med det.

Per A. Flod

09.jan.2007 @ 10:46:32
URL: http://www.flod.no
Postet av: Robert D.N.

Siem skriver: "Det mest skremmende er egentlig at jo dummere du er, jo større oppslag og oppmerksomhet får du i dagens media-Norge."

Vil ikke legge ord i din munn, Siem. Men du kan da umulig sikte til andre enn Terje Liverød? Mannen ingen tar høytidelig utenom ham selv. Forresten har du rett i at norsk presse er agent-frelste.

Spenstig er det forresten av Flod med et utfyllende svar.

09.jan.2007 @ 11:59:23
Postet av: Kim Juul

Synes Flod fortjener ett svar av Siem sjøl, eller er du for feig?

09.jan.2007 @ 16:50:52
Postet av: Patrick

Jeg regner med at Siem svarer på dette, og jeg synes det er flott at Flod (gitt at det er ham, selvsagt) deltar i en blog-debatt.

Når det er sagt, føler jeg en trang til å bruke den utslitte klisjeen om å ta mann istedetfor ball. Flod bruker halvparten av sitt lange innlegg på et direkte personangrep debatten ikke trenger. Kanskje Siem har bedt om det, men debatten blir ikke automatisk bedre av at sakens kjerne må vike plass for personkarakteristikker og referanser til totalt irrelevante sider.

Jeg deler Flods bekymring for antall utlendinger i norsk fotball. Derimot ser jeg ikke helt at kuren skal være økt eksport av unge talenter. Ja, Riise og Carew hadde ikke vondt av å gå tidlig. Men Riise er et rimelig spesielt "case" og Carew var jo etablert på CL-nivå da han forlot landet. Jeg vil påstå at de spillerne som ikke får vist seg frem og utviklet seg på de to øverste nivåene i norsk fotball, ikke vil forbedre sine odds vesentlig ved å forsøke lykken utenlands. Kanskje tvert imot. Uten å si noe vondt om talenter som idag bruker tiden sin på 2. lagene, er det kanskje ikke gitt at disse har den nødvendige gløden, iveren, teknikken og potensiale til å slå gjennom ute heller.

Jeg nevnte Riise. Hans yngre bror dro også ut i relativt ung alder, men det var først da han kom til Lillestrøm at hans karriere tok fart i riktig retning. Ville han vært der han er nå om han hadde fortsatt i belgisk fotball?

For lite bruk av egne talenter i norsk fotball er kanskje en sykdom. Men Flods metode er neppe riktig medisin. Hans eget innlegg gjør heller ikke noe forsøk på å argumentere for sin egen medisin, det er sykdommen han fokuserer på. Og inntil han klarer å argumentere for at hans medisin faktisk vil fungere, vil hans hensikter bli trukket i tvil.

09.jan.2007 @ 22:28:19
Postet av: Jan

Stå på Kjetil Siem, er helt enig med deg i kritikken av disse agentene som kun tenker på å fylle kontoen sin.
Så over til talentutviklingen i norsk fotball, det er nå 3-4 klubber som tar dette på alvor og som begynner å få resultater! Men det som Norsk Toppfotball må jobbe hardt med er å få klubber som Lyn og Lillestrøm (og nå også RBK)til å forstå at de ødelegger norsk fotball med sine utenlandskjøp. Ingen er tjent med dette og det som har skjedd i LSK nå i høst viser jo at de sitter igjen med null og niks etter to utlendinger som har vært der i 2-3 år og som nå stikker utenlands som Bosmanspillere. Hva "vant" LSK på dette? Jo, tap i finalen i Royal League og tap i cupfinalen mot Molde og to fjerdeplasser i Tippeligaen. Suverent... og som fortjent med hvordan de satser.

15.jan.2007 @ 22:27:30
Postet av: Der Kaiser

Flod: "En ting til: Utlendingene i Tippeligaklubbene er langt fra de billigste spillerne i klubbene. De koster i dyre dommer. De er, nesten uten unntak, de høyest lønnede spillerne i klubbene sine."

Vel Flod, da kan vel du svare meg like ærlig på dette spørsmålet: hvor mye måtte enga ut med til din lommebok for å sikre seg glenn roberts?

Har hørt at det var langt over en norsk gjennomsnittslønning du ble sittende igjen med, mens moderklubben ble sittende igjen med peanuts. kanskje du heller burde gi tilbake de penga til gamleklubben til robers så de kan styrke sin talentutvikling? det hadde utvilsomt vært til norsk fotballs beste.

Franz.

15.jan.2007 @ 22:59:31
Postet av: Håvard

Syns Per A. Flod har mange gode poeng med sitt svar.

Greit, han har sikkert økonomiske hensikter med sitt engasjement vedr. Glenn Roberts. Men jeg er helt enig i at norske profiler på gode lag i utlandet er med på å øke anseelsen til Tippeligaen og landslaget i utlandet.

15.jan.2007 @ 23:00:57
Postet av: Morten Syversen

Det er riktig det Per A Flod kommer med.Det har de siste årene stadig vekk kommet flere utlendinger inn i de 2 øverste divisjonene. Man kan se på det arbeide som FC Lyn Oslo og Manglerud Star Toppfotball har gjort de siste årene. FC Lyn Oslo har det yngste laget i Tippeligaen og har vist med sin satsning på unge spillere,at det går ann å få frem toppspillere bare man gir dem tid. Manglerud Star Toppfotball hadde en gjenomsnittsalder på 22 år i Adeccoligane i 2006. Selv om de rykket ned så viste de at det kan spise bær med de store. Derfor må også Norsk Toppfotball ta sin del av ansvaret med å gjøre dette. Norsk Toppfotball med Kjetil Siem i spissen gjør veldig mye bra, bla. med å gjøre norsk fotball attraktivt for media og andre investorer. Men det må også være andre alternativer, som feks. det som NFF gjør med å ansette spillerutviklere i klubbene i de to øverste divisjonene. Men det å sende talenter ut av landet kan også være med på at vi lar flere unge spillere får muligheten på et høyere nivå enn det de kan her hjemme.
Man må ikke være redd for å ta en diskusjon,men det å rakke ned på andre som har en annen mening er ikke bra for fotballfamileien. Det er klart at en som er agent også har en annen side, som det å drive forretniing på dette, men de kan også være med på å åpne andre dører en det både klubber, NFF og Norsk Toppfotball kan.

Morten Syversen

15.jan.2007 @ 23:42:58
Postet av: Barnslig og uproft av Siem

Klønete skrevet. Burde holde deg for god for personuthenging. I steden for en kontruktiv debatt om talentutvikling blir det en persondebatt. Føyer deg inn i rekken med inkompetente tullinger i norsk fotballs ledelse. Espelund, Kåfjord og Siem som markante lederskikkelser, gjør ikke meg overbevist om at norsk fotball fremtid er sikret.
Synes du som tidligere Vif leder hadde ekstra mye å bevise overfor resten av fotball norge, og det har du til nå ikke vært i nærheten av å klare..

15.jan.2007 @ 23:43:24
Postet av: Per A. Flod

Til "Der Kaiser":

Du kommer med et direkte spørsmål til meg. Jeg svarer gjerne. For Glenn Roberts har Vålerenga betalt meg 0,-. Jeg har heller ikke bedt om noe og har heller ikke krevd noe av spilleren.

Men denne saken dreier seg ikke om min lommebok eller om Glenn Roberts. Det dreier seg heller ikke om Kjetil Siems mening om agenters fotballkunnskaper, selv om jeg faktisk tror og mener at norske fotballedere kunne lært mye av å studere hvordan utviklingen av talenter skjer i utlandet, noe agenter i et internasjonalt marked daglig må forholde seg til.

Det saken dreier seg om er at Norge på 1990-tallet fostret den ene internasjonale toppspilleren etter den andre, hvert eneste år. Etter årtusenskiftet er vi sjeleglade hvis det dukker opp to-tre stortalenter på 6-7 år.

Diskusjonen dreier seg om at norske klubber på 1990-tallet spilte i Champions League hvert år. Flere ganger gikk til og med Rosenborg videre. Real Madrid og andre topplag kom den gangen til Norge og fryktet poengtap - med god grunn. Vålerenga spilte kvartfinale i UEFA-cupen. Etter 2000 har norske klubber nesten konsekvent blitt slått ut i kvalifiseringen i enhver internasjonal turnering.

Det dreier seg om et norsk landslag som spilte to VM-sluttspill og et EM-sluttspill på 1990-tallet. Etter det har Norge feilet i kvalifiseringen til like mange sluttspill og ikke kvalifisert seg til noe som helst.

Hvorfor har vi en slik utvikling? For tallenes tale er klar. Hva kan gjøres for å snu denne negative utviklingen?

Talentene finnes. Det vet vi. Det ser vi av tallene fra 1980- og 1990-tallet. Vi må bare være villige til å legge ned det som kreves av resurser i unge spillerne for å få dem frem.

Etter oppslaget i Aftenposten før jul har mange unge spillere tatt kontakt med meg og fortalt sin historie. Nesten alle historiene er like. Det handler om manglende spilletid, dårlig trener-oppfølging og totalt manglende spiletid for førstelagene. Nesten uten unntak er dette spillere som har bevist sitt talent ved å delta på U-16, U-17 og U-18-landslagene. Men så har det blitt stopp.

I motsetning til for 20 år siden spiller talentene i dag på annetlagene i Tippeliga-klubbene. For førstelagene er fylt opp av halvgamle utlendinger, hjemvendte proffer og importerte talenter fra den 3. verden.

Hvis ikke norske klubber enten frivillig eller ved pålegg presses til å gi norske talenter spilletid på høyt nivå, må talentene finne andre arenaer å utvikle seg på - eller slutte med toppfotball. Ingen ønsker det siste. Det å gi pålegg krever at klubbene er enige i at man må ha en slik regel. Men det er de ikke. Da ser jeg ingen annen mulighet enn at unge ambisiøse talenter må få utvikling der slik utvikling er å få. Dessverre er det utenlands.

Dette handler om å ta ansvar for norsk fotballs utvikling. Ikke om agenters motiver eller lommebøker.

16.jan.2007 @ 00:04:25
Postet av: Joakim Gulliksen

Må si det at her støtter jeg Flod. Går ut på noe av det samme som jeg har tenkt i ett par tre år nå. Klubbene er utålmodige og tenker kortsiktig. Noe av det samme man ser igjen i trener-debatten, man skal ha resultater så fort at trenerne ikke engang får tid til og bygge opp noe før de får sparken. Og man skal ha resultater så fort at man ikke tør og gi unge spillere sjangsen. Hva med litt tålmodighet?.

Og folk som hyler og syter om at agenter er slemme folk som bare vil tjene penger. Vel det er sånn fotballen er blitt. Big buisness.

16.jan.2007 @ 00:30:56
Postet av: observer

Per A Flod og Gunnar Martin Kjenner er useriøse med sin kritikk av talenarbeidet i norske fotballklubber. Faktum er at talentarbeidet aldri har vært bedre.

Hvis Flod hadde giddet å være litt nyansert, og bare litt analytisk så hadde han faktisk sett av situasjonen i Norge er veldig ulik lagene imellom.
Ta et lag som RBK, med 9 utlendiger i stallen og kun 1-2 spillere fra Trondheim. Brann, 10 utlendiger og 3 lokale.
LSK har 7 utlendinger, 1-2 lokale. Lyn 11-12 utlendinger, 1-2 lokale. Det kan altså se ut som om Flod har rett, hvis vi kun ser på stallene.
Men så kommer altså nyansene; Vålerenga har kun 2 utlendiger og 10-12 lokale spillere (flertallet utviklet fra egen juniorstall).
Og analysen vil vise at det (desverre) er mye stallfyll blant de 120 spillerne i tippeligaen. Noen av de er til og med lånt ut til Adecco-ligaen.
Det er et faktum at mange klubber, blant annet RBK og Brann, nå har innsett at de må ta den store jobben med å satse mer på egenutvikling av talenter. Dette arbeidet var igang lenge før Flod kom på banen, men det tar faktisk tid å utvikle talenter.
Flods problem er altså at han ikke vet dette, eller overser det. I tillegg har han (og andre agenter) et troverdighetsproblem når de stiller skyhøye lønnskrav på vegne av talentene. De har også et troverdighetsproblem til; Når talentene er en suksess, så forsøker de med alle midler å presse klubbene for å få solgt talentene til utlandet. Der har både Flod og Kjenner svin på skogen. Kjenner er jo også kjent for å ha samarbeidet med noen av de verste agentene i Europa, en mafialignende gjeng som fotballen helst skulle ha vært foruten. Det er vel derfor den gode Morgan Andersen driver med sitt, i plankebyen. han vil vel ikke være dårligere han heller...

16.jan.2007 @ 09:08:09
Postet av: Arne Insult

Til "observer"
Så veldig observant kan du ikke være som påstår det er 1-2 trondhjemmere I RBK.Tar vi med distrikta så er det ganske mange. Prøv å tell over en gang til

16.jan.2007 @ 10:51:16
Postet av: Ronny Aasmundseth

Tror at Roar Strand som har opplevd Rosenborg på 80-00 tallet har sine forutsetninger når han roper varsku i Trondheim ang utlendinger. Vi må høre på slike veteraner!! De veit hva de snakker om og har innsyn i klubbens kultur. Jeg har startet ett innlegg ang dette på min blogg! Diskuter videre!

16.jan.2007 @ 16:11:37
URL: http://ronny.fotballautografer.com
Postet av: Ronny

Til Siem: Våkn opp å delta i en debatt du har startet! Vis litt respekt til Per A Flod som faktisk har brukt sin tid til å svare her! Useriøst og skammelig..

16.jan.2007 @ 16:13:57
URL: http://ronny.fotballautografer.com
Postet av: R.D.Berg

Uprofessjonelt av deg disse uttalelsene, Siem! Du bør jo i hvertfall utdype HVORFOR du mener Flod/Kjenner er så kompetanseløse og HVORFOR DU skal vite så mye mer enn dem. Tror du har tatt av litt etter å fått skryt for mediaavtalen, litt høyt oppe nå. Best å komme seg litt ned på jorda og reflektere litt bedre neste gang du slenger ut beskyldninger. Mitt inntrykk av deg som en selvopptatt fyr har ikke blitt noe mindre denne uka, for å si det sånn... Jeg ser i hvertfall ingen grunn til at du skal tas mer seriøst enn agentene du prater om.

16.jan.2007 @ 23:02:15
Postet av: Bjørnar F

Først og fremst vil jeg berømme Per A. Flod for seriøse svar til mr Siem, og gode innlegg, samtidig som viktigheten av at denne debatten blir tatt opp i fotballnorge.

Det er nok litt mer kompleks som så enn det som fremlegges her. Det har vel kanskje ikke vært satset mer på tilrettelegging av videreutvikling for unge spillere som det gjøres nå i dag. Vi har videregående skoler spredd over hele landet der fotball er en stor del av hverdagen til elevene, for å nevne noen så er Wang og NTG gode eksempler på dette. Dette er bare noen. Det drives talentutvikling i de forskjellige regionene der man samler de beste talentene regelmessig etc. Synes det derfor blir feil å si at norge er dårligere nå enn det var på sent 80 tallet. Arrester meg gjerne om dette er feil.

Å sammenlikne en fotballspiller som spilte i norge på sent 80 tallet og i dag er også noe merkelig.
Norske spiller var helt klart mer attraktive av flere årsaker, en av de var prisen man måtte betale for å få en slik spiller. I dag er ikke de norske spillerne like "billige" sammenliknet med like gode spillere fra resten av Europa. Dette igjen fører til at klubbene som tidligere kjøpte spillere til en billig pris, bruker nå en lengre prosess på å kjøpe en spiller. For 20 år siden så kunne det jo være slik at dersom en spiller gjorde en bra kamp, så skrev han kontrakt med en utenlandsk klubb dagen etter, slik er det ikke lenger.Henning Berg er jo et godt eksempel på dette som fikk kontrakt med Blackburn pga en god landskamp mot England( vet de så han i flere kamper men bare for å ta et eksempel) ( Henning ble faktisk byttet inn med en skadet Tore Pedersen, og i ettertid kan man si at hadde ikke Tore Pedersen blitt skadet så er det ikke sikkert at Henning hadde hatt det eventyret han har opplevd, så små marginer kan det være) Det legges ned vesentlig mer arbeid i å kartlegge spilleren(e) samtidig som norske spillere har fått konkurranse fra østeuropeiske spillere, som selges for en rimeligere pris, og har kanskje vel så gode kvaliteter.

Når det gjelder utlendinger i norge, så er jeg enig i at det pr dd er alt for mange av de, men hva skyldes dette? jo det er også en kompleks problemstilling. Det er eiere som ønsker snarlig suksess, som igjen medfører at man kanskje ikke har tid til å satse på unge talenter, talenter som kanskje kunne ha blitt gode på litt lengre sikt ( det er ikke noe fasitsvar på om de ville ha blitt gode nok for fast plass i en tippeligaklubb, eller selges til en toppklubb i England, Tyskland etc. ) Men det hjelper lite om de talentene blir gode, og klubben rykker ned en divisjon, bare fordi man tok sjansen på å satse på egne talenter. Det er snakk om så mye penger å være i tippeligaen at dette har INGEN klubber mulighet til å gamble på. Da drar de talentene bare til en annen norsk klubb, og de er da fortapt for den klubben som fostret denne spilleren. Sogndal er et godt eksempel på dette. Hadde de krydret stallen sinn med noen etablerte gode utlendinger, så hadde de kanskje vært i eliteserien fortsatt ? De har jo nå også i etterkant sett at man også trenger utlendinger for å kanskje ta steget opp i tippeligaen igjen. Et annet problem som viser seg å være stort er at de unge lovene norske spillerne som vi har mange av ofte koster vesentlig mer enn en utenlandsk spiller som er like gammel. Dette medfører jo selvfølgelig at man handler en person som er billigere, da han er like god og kanskje også bedre. Det kan sammenliknes med håndverkerbransjen og våre polske venner som strømmer inn til landet for å jobbe. Hvorfor gjør de det? jo for det første så er de billige i drift, samtidig som de gjør en vel så god jobb som en som er fra norge. Kanskje kortsiktig tenkt , og om det er positivt for velferdstaten norge, og svekker utviklingen til norske håndverkere, tja det kan jo diskuteres.

Så hva skal vi gjøre for å få frem flere talenter, som blir satset på, som ikke kommer i skyggen av en utlending, og som virkelig blir satset på av egen klubb? Jeg tror ikke det er noe reelt fasitsvar på det, men kanskje mindre penger hos klubbene kunne vært noe ? Da MÅ man satse på unge lovende talenter, som igjen kan dra til Europa og videreutvikle seg der. Det som har skjedd er en ond sirkel som det er vanskelig å komme ut av . Det har aldri vært flere toppklubber som sulter etter suksess, som vil vinne tippeligaen, jeg kan nevne Enga, Brann, LSK, Viking ( kanskje ikke nå, men sist sesong), Lyn, Start og selvfølgelig RBK. Jeg har sikkert glemt noe i farten. Å bli blant de 4 beste har store konsekvenser å si i forhold til RL og ekstra penger i kassa. Når en klubb forsterker med en utlending, må neste klubb følge etter for ikke å miste terreng, og da er den onde sirkelen i gang. Det er ikke det at man ikke vil satse på talenter, for det vet jeg alle vil, men resultater og det gjerne år på år er blitt vesentlig viktigere nå enn for 15 år siden. Dette pga økonomi. Se hvor mye det har betydd for RBK å komme til CL. Det er jo målsetningen til alle de klubbene jeg nevnte, pga PENGER. Vi får se om Enga tørr å ta denne utfordringen og satse på egne talenter, og da mener jeg satse. Å komme innpå de siste 10 min når man leder 3-0 kaller jeg ikke å saste på egne talenter.
Jeg tar meg friheten til å komme med en litt dristig og lang konklusjon som sikkert mange vil stusse over

Jo mindre penger det er i klubbene , jo mer talenter vil få sjansen, da man MÅ satse på egne talenter. Men da finner vel Flod seg andre arbeidsområder ;-)
Om dette er best for den norske eliteserien, vet jeg ikke, for den har aldri vært bedre.

16.jan.2007 @ 23:17:55
Postet av: Per A. Flod

Jeg hadde egentlig tenkt å la andre nå videreføre denne debatten. Men jeg synes det er interessant å følge med på hva som skrives her og må følge med. For det er en del mange gode innlegg.

Når jeg allikevel skriver enda en kommentar her, er det fordi det siste innlegget til Bjørnar F var så analyserende og konstruktivt. Det er et meget godt innlegg.

Men det er par ting jeg synes trenger et supplement/korrigering og som kan bringe debatten enda et hakk videre:

Jeg tror ikke problemet i første rekke ligger i utviklingen av talentene opp til 17-18-års alderen. Det er derfra og opp til senioralderen at det svikter. Det er særlig i aldersgruppen 17-20 år at vi ser talenter stagnerer og mange gir seg. Som Bjørn Hansen i Rosenborg, en som har stelt med talenter i snart en mannsalder, har påpekt, mener jeg at dette i hovedsak kommer av tre ting:

- manglende spilletid på høyt nivå
- manglende ressurser i form av dyktige trenere for denne aldersgruppen
- liten økonomisk kompensasjon til disse unge spillerne.

Hittil har jeg først og fremst satt fokus på det første. Men de to andre elementene er der de også.

Mens det ansettes trenere til A-laget på fulltid og med høye lønninger, er de som skal ta seg av de unge gjerne uerfarne og unge trenere som gjør jobben på deltid for meget lav godtgjørelse. På dette området er situasjonen helt anderledes i utlandet.

Når en spiller når 18 år er han som regel ferdig med skolen og kan satse 100% på fotball. Men svært mange blir avhengig av foreldrenes økonomi fordi klubbene betaler omtrent ingenting til unge spillere. Ressursene brukes i stor grad på utenlandske og innkjøpte spillere. Mange unge talenter gir seg derfor i denne alderen fordi de ikke har råd eller tør å satse på noe så usikkert som fotballen.

Aldri har det vært så mye penger i Tippeligaklubbene som nå. Spillersalgene på 1990-tallet, alle investorene og media-avtalen har sørget for det. Min påstand er at klubbene har forvaltet disse pengene dårlig når det legges så lite økonomiske ressurser ned i fremtidige talenter som det man ser.

Jeg minner om at dersom et talent går fra en norsk klubb til annen, f.eks. etter et nedrykk, vil moderklubben allikevel få en meget god økonomisk kompensasjon hvis denne spilleren senere selges utenlands. Dette ivaretas av den FIFA-pålagte betalingen for trening og utvikling.

Jeg er meget uenig i at Tippeligaen aldri har vært så god som nå. Resultatene i de internasjonale turneringene, som CL, RL og UEFA-cupen, gir et helt motsatt bilde. Utenlandsimporten har nok gjort Tippeligaen jevnere og mer spennende. Men vi har dessverre også fått det motsatte av en kvalitetsmessig forbedring, sammenlignet med 1990-tallet.

Heller ikke tror jeg løsningen er å få fattigere klubber. Men kanskje man i NFF's lisensordning burde pålegge klubbene å gi talentene sterkere prioritering, både økonomisk, oppfølgingsmessig og spillemessig? Det hadde vært et skritt i riktig retning.

Uansett, Bjørnar F, jeg finner meg nok ikke så lett et annet arbeidsområde. Når man har holdt på med sport og idrett i mange ti-år har det gått langt inn i sjelen. Og husk: "Livet er morsommere for den som er glad i fotball!"
:-)

Per A. Flod

17.jan.2007 @ 02:16:01
Postet av: Bjørnar F

Takk for hyggelig ord Flod. Føler det er på sin plass og svare på dine velvalgte ord.
Du refererer til 3 momenter som er bakgrunn for at mange talenter gir seg i ung alder.
Det er 3 viktige momenter som henger litt sammen. Manglende spilletid og lite økonomisk kompensasjon er relatert til hverandre. Det er vel ingen arbeidsgiver som er villig til å bruke penger på en person som ikke brukes. Ikke misforstå meg, men føler det er viktig at disse talentene først må vise seg verdig før de skriker etter penger. Har hørt at spillere helt ned i 2 divisjon i Norge forlanger 4-500.000 kr i lønn. Det er en balansegang her, og den må vi være klar over. At juniorspillere skal ha lønn på 2-300.000 uten at de ikke har noe å vise til blir også feil føler jeg. Men selvfølgelig, det er forskjell på litt penger og ingenting. Nå i dag er det også vanlig for yngre å ta utdannelse ved siden av fotballen. Å satse 100 % på fotball er risikofylt uansett om man får penger eller ikke. For å minske denne risikoen, som du refererer til vil det helt klart være fornuftig å ta utdannelse ved siden av satsingen på fotball. Så kan man da si, får man da satset 100 % på fotball? Ja det har gått før og det bør også dagens unge talenter klare, det er bare snakk om god disiplin og være bra organisert. Men at klubbene kan bruke mer penger på yngre enn de gjør i dag, det kan jeg være enig i. Nåløyet er trangt og det bør hver og en ung spiller være klar over.

Når det gjelder nivået på trenere i Norge så føler jeg ikke at vi stiller noe tilbake nå , sammenliknet for eksempel 10-15 år. Det er flere som har trener D kurs i dag enn for noen år tilbake. Jeg mener å huske å ha lest at det faktisk er mange junior/2 lags trenere som har både trener C og D kurs, og dette bør jo være positivt med tanke på de som ikke spiller på øverste nivå. Tror ikke de trenerne er noe dårligere enn de var for 15-20 år siden, da vi produserte vesentlig flere utenlandsproffer. De var nok ikke heltidsansatt da heller så det er nok en litt enkle konklusjon å skule seg bak, i forhold til at vi ikke produserer nok talenter. Ta for eksempel i England, der er det akademier , heltidsansatte trenere i yngre avdelinger og et mye mer profesjonelt støtteapparat enn i Norge , men de har jo nettopp samme problem som i Norge , mange utlendinger, og få talenter som slår til. Liverpool har for eksempel ikke fått frem en lokal spiller siden Steve G. Og Michael O som har etablert seg. Man U har heller ikke fostret de store stjernene etter generasjonen med Beckham og Co. Greit de har noen spillere som Richardson og Fletcher som får noen innhopp her og der, og som starter i mindre viktige kamper, men vil ikke si de har slått til, og dette skal være et av verdens beste akademier. Det er i de klubbene med faktisk mindre økonomi som ofte får frem spillere.

En ting er vi enig i og det er at det aldri har vært så mye penger i norsk toppfotball som det er nå. Min påstand er at medieavtalene og en stor grad av ekstern hjelp er hovedårsaken til dette. Spillersalgene på 90-tallet er nok gått i det store sluket for lengst. Pengene kunne helt sikkert ha vært forvaltet bedre, men det er nok ikke så enkelt som du refererer til. Vi er inne på noe som jeg i mitt tidligere innlegg la vekt på, og det er umiddelbar suksess fra eiere og investorer og ikke minst spillere, dersom man ønsker å beholde de. Ergo blir det ikke tid til å la en Glen Robert, Skjelbreid eller en Huseklepp få tid til å etablere seg. Jeg hørte allerede i dag at dette begynner å snu i norske klubber, og at man nå ønsker å satse på norske spillere. Jeg har hørt det før tenker jeg da. Ifølge NRK-sporten så er det LSK og Start som hevder at de nå ønsker å primært satse på norske spillere. Det blir spennende å se om de faktisk gjør dette. Det samme har den nye sportssjefen i Brann indikert, og Enga har også sagt at de ønsker å satse på unge lokale spillere. Jeg blir ikke overasket om pipa får en annen lyd i Start leieren, eller for eksempel LSK leieren om de etter halvspilt sesong sliter på nedre halvdel av tabellen. Man står da ved et veivalg, skal man da satse på de unge lovende, og kanskje rykke ned, få sure investorer som går lei, og ikke ønsker å bidra mer, tape masse media penger og igjen sponsorpenger? Det har jeg til gode å se. Da blir det nok frem med sjekkheftet igjen og handle inn de som er tilgjengelig, som kan forsterke stallen på kort sikt og det er nok ikke norske talenter som da blir handlet inn. Det er rett og slett for risikabelt. Se bare på Fredrikstad i høstsesongen, de er jo et godt eksempel på dette.

Om tippeligaen aldri har vært bedre enn den er nå kan selvfølgelig diskuteres og det er jo øynene som ser som bestemmer dette. Det jeg mente med det utsagnet er at det sjeldent har vært så mange klubber med så sterke staller som det er pr dags dato. Jeg mener faktisk at tippeligaen er bedre enn det den var på 90-tallet. Som jeg sa, det kommer an på øynene som ser. Jeg er veldig sikker på at de dårligste lagene er bedre nå enn de var på 90-tallet. Og at det er flere gode lag i eliteserien nå enn for 10-15 år siden. RL eksisterte ikke på den tiden, så det blir feil å bruke dette, men kan jo nevne at LSK var i finalen sist sesong, og i år er mer eller mindre 3 av 4 lag kvalifisert til mellomspillet. Synes heller ikke denne turneringen gir et riktig bilde av nivået i tippeligaen, da det er mange klubber som nedprioriterer denne. Når det gjelder CL så slo jo RBK et lag som Olympiakos borte i en sesong de endte på 7 plass her hjemme i den norske ligaen ( 2005 sesongen) , så det tyder vel på kvalitet. At Norske lag skal prestere i CL er for mye å forvente, og har aldri skjedd og vil mest sannsynlig aldri skje. Norske lag har gjort det bra i Uefa-cupen sporadisk, men vet ikke om dette er grunnlag nok til å fortelle om nivået i tippeligaen. Da Brann gikk til kvartfinalen i 1996 så var det mer lykke en dyktighet som fikk de dit. De var spillermessig underlegne i begge kamper, og hadde en keeper i Birkir Kristinson som stod over evne. I kvartfinalen var de sjanseløse over to kamper mot Liverpool. Enga i 1998 kan vel også legges i denne kategorien, man kan vel ikke si at de rundspilte Besiktas over 2 kamper, men hadde helt klart marginene på sin side, og etter en utrolig opphenting fra 0-3 til 3-3 tok de seg videre til kvartfinalen der de fikk juling av Chelsea. Nå skal jeg ikke ta bort den bragden som det faktisk var av både Brann og Enga å nå en kvartfinale i Uefa ?cupen, men å indikere av de prestasjonene at eliteserien var bedre da enn nå synes jeg rett og slett blir litt ?tynn suppe?. RBK sin ?suksess? på 90-tallet er en annen sak. Jeg velger å kalle det suksess ettersom de kvalifiserte seg til Champ. League 8 ganger på rad i slutten av 90-tallet og begynnelsen av dette århundret. Det var solide prestasjoner, og det skal jeg ikke ta fra de. De dominerte også i hjemmelig serie, til de grader. Det gjør de ikke lenger, men de kvalifiserte seg som jeg nevnte til champ league i en sesong de kom på 7 plass her hjemme, og det må jo indikere at nivået også i den hjemmelige ligaen er blitt bedre. Kanskje ikke RBK er like gode som de en gang var, men jeg kan ikke forstå noe annet enn at nivået på de 8-10 andre lagene som kommer bak RBK har blitt bedre. Men det er lov å være uenig J

Jeg tror heller ikke at løsninger er å få fattige klubber, det var mer ment satt på spissen, at man da faktisk ikke hadde noe annet valg enn å satse på egne unge talenter. Jeg liker forslaget ditt der du nevner en lisensordning som for eksempel sier at så mye av budsjettet skal gå til relatert ungdomsarbeid etc. Problemet her er at det er farlig å lage for mange regler for forbundet også. Det er mange strenge krav allerede for å få profflisens, og mye lover og regler som klubbene allerede må forholde seg til. Men det er helt klart en mulighet å se på dette som en løsning. Det som er viktig i en slik prosess er at klubbene får være med på å bestemme hvordan dette skal fungere, slik at det ikke blir tredd over hodet på dem.

Uansett , det er helt klart en viktig debatt og jeg tror ikke vi her har noe mulighet til å løse den, arbeidet må starte i klubbene. Der er vi nok enige : -)

17.jan.2007 @ 23:18:08
Postet av: Per A.. Flod

Takk for igjen gode refleksjoner, Bjørnar F. Vi er nok ikke så uenige når det kommer til stykket.

For min del avslutter jeg mine innlegg her nå. Men det ville vært flott om diskusjonen fortsatte, også i andre fora.

Per A. Flod

18.jan.2007 @ 00:26:45
URL: http://flod.no
Postet av: kjetil siem

Jeg har vært i utlandet en stund (ikke for å kjøpe spillere...) og har derfor ikke kunnet hverken svare på oppfordringer fra Flod eller andre på mitt første innlegg. Det handler ikke om respekt, kun tid.

Aller først; Jeg støtter ikke økende antall utlendinger i norsk fotball. Like lite som jeg støtter Per A Flod.Har aldri gjort det, og har brukt mye tid på å fremme norske talenter i norsk fotball. I min tid i VIF var dette den klubben med absolutt færrest utlendinger i stallen.

Det dere som leser dette er nødt til å forstå, eller i alle fall se på muligheten av er en sannhet - er intensjoner og motiver for både utsagn og handling til Per Flod.

Mitt utgangspunkt var Per A Flods slakting av norsk toppfotball og talentutvikling og sportslig utvikling i norske klubber. Hans råd til alle norske talenter var å komme seg ut av landet fortest mulig.

Tenk over hvilke signaler dette er.

Og hvorfor sier han det?

Ikke agenda?

At jeg angriper dette, og legger det inn i folden av endeløse meninger og utspill som ikke har rot i virkeligheten, betyr IKKE at jeg mener det er for få, akkurat passe, evt for mange utlendinger i norsk fotball. Jeg sier bare at Per A Flod a) ikke har peiling på toppfotball, b) har agenda for enhver mening om norsk toppfotball.

Som jeg innledningsvis sa i mitt innlegg, ville selvsagt Flod hevde han ikke hadde tjent penger på Glenn Roberts i Vålerenga. Og hvorfor skulle han ha gjort det da?

Kan noen forklare meg hvorfor Per Flod etter å ha vært rådgiveren for Glenn Roberts i ett kvarter skulle få penger for at han signerte proffkontrakt med klubben? En klubb han allerede var i. Rimer det noe særlig? Hva med de frivillige som hadde vært med rundt laget hans et par år? Er det arbeidet mindre vært?

Spør heller hva Flod faktisk gjorde i de forhandlingene? Hva rådene var ang skolegang, hva han gjorde i forhld til andre klubber i et forsøk på å presse pris?

Her har både VIF-lederne og andre klubbledere ringt meg etter denne debatten og fortalt en for Per Flod ubehagelig sannhet.

Er det talentutviklende? Neppe.

Det er slike eksempler som går igjen og igjen.

Mens ansatte og valgte fotballedere jobber intens for å bedre talentutvikling, bygge anlegg, utvikle akademi, øremerke midler osv osv, gjør Per A Flod ingenting for å utvikle norsk fotball. Han sier at resultatene var bedre før, talentene må ut av Norge.

Dette er så feil som det kan få blitt - uten at det må snus til at vi må få flere utlendinger inn.

Vi må jobbe knallhardt for å forbedre og profesjonalisere. Det er alle enige om. Like enige som de fleste er at Per Flods metoder er helt feilslått.

Sist Norge var god nasjon med landslaget var feks følgende spillere aktive; Rune Bratseth, Lars Bohinen, Jan Åge Fjørtoft, Gunnar Halle, Erland Johnsen, Roger Nilsen, Josten Flo, Stig Inge Bjørnebye, Steinar Nilsen, Kjetil Rekdal , Egil Østenstad og nesten Erik Soler.For å nevne noen.

Er det slik å forstå at all kompetanse og arbeid disse bedriver i norske klubber på ledersiden i dag er hjelpesløst for fotball-Norge, mens Per A Flod har faciten?

Er det slik at agendaen til alle lederne i Norge er å ødelegge norsk fotball, mens Per Flod gjør alt som står i hans makt for å utvikle norsk fotball? Er det noen som tror det?

Det er trist at Per A Flod skal få oppslag etter oppslag basert på manglende kunnskap. Trist fordi det kan finnes en far eller en mor eller en ung spiller som tror at her får jeg de beste rådene og mulighetene øker for en stor fotballkarriere.

Dessverre er det ikke slik.

Jeg vat jeg kan fortsette å ekemplifisere til ingen nytte. Per Flod vil fortsette med å snakke om greske ligninger og hvor jeg setter meg på høy hest. Jeg gjør ikke det, jeg vet vi har mye å jobbe med i fotball-Norge og jeg har vært med på min måte noen år.

Flod snakker om mine angrep på Børge Stensbøl og annet i et forsøk på å avspore debatten. Dengang som nå, var det Stensbøl som gikk til frontalangrep på norsk toppfotball. Han er sikkert totalansvarlig for mange OL-gull, men det betyr ikke at han kan alt om toppfotball som han knappest har berørt for det. Forøvrig er Stensbøl og jeg gode venner og vel forlikte, selv om vi fortsatt er uenige om akkurat den saken.

Per Flod sier også at ville han tjent penger på agentvirksomheten sin så hadde han solgt utlandske spillere til Norge. Jeg kan da fortelle at det har Per Flod forsøkt mange mange ganger. I min tid i VIF manglet det ikke på ukjente spillere fra alle verdenshjørner som var bedre enn Maradona, eller med større potensial enn Solskjær.

Problemet er nok heller at troverdigheten til det håndverket Flod bedriver har liten eller null verdi.

Det håper jeg flere og flere forstår.


Likevel syns jeg det er greit at han fortsetter sitt virke. Han må få tape eller tjene millioner.

Men han kan ikke lenger uimotsagt komme med facitsvar på noe han ikke har greie på. For det jobbes veldig godt på flere plan i fotball-Norge. Per Flod vet det bare ikke.

Han deltar ikke i klubbarbeid.

18.jan.2007 @ 19:16:28
Postet av: Lars

Uten å argumentere for eller mot at Flod tjener penger på å gi råd til spillere rundt deres karrierer koker denne debatten ned til tre ting:

Hva kan vi gjøre for å gi de unge talentene mer spilletid (og økonomisk tryggehet til å satse)? (Da vil ikke Flod, slik jeg forstår ham, sende dem ut likevel) Fordeling av tippemidler og tv-milliard(minus 100 mill til Hauge), trenerutvikling og endring i klubblisensreglene er virkemidler vi må vurdere her.

Hvor mange utlendinger kan vi ha i Tippeligaen mens det fortsatt er positivt for norsk fotball?

Hvem skal rådgi unge talenter slik at både arbeidsgiver og arbeidstaker blir fornøyd (Siem kan jo ikke seriøst mene at spilleren utelukkende skal høre på hva moderklubben har å si? Slik loyalitet er naiv dummhet, og det må være mulig å bruke rådgivere og forhøre seg andre steder uten å være grådig).

22.jan.2007 @ 17:08:54
Postet av: Marius

Oppskriften på enga`s ?fyrste?plass


Nå nærmer det seg,en ny sesong, den norske fotball sesongen 2007. Etter en lang og mørk vinter med blek hud skal det igjen spilles, takles, krangles, svettes og landets beste fotball lag skal kåres og hedres. Men er det noe som skiller seg ut denne sesongen fra de tidligere? Ja det er det faktisk, og det kan jeg fortelle dere, Enga, elsket og hatet, har funnet oppskriften på hvordan pokalene igjen skal havne på brakka på valle. Det er en temmelig enkel oppskrift med få ingredienser. Smaken er fyldig og god og når den blir servert vil man kunne kjenne duften av både saltvann og gull. Det blir også anbefalt at man spanderer på seg en dyr champagne da dette tilsetter smaken en ekstra dybde og det gir en fast og fin konsistens som setter den lille prikken over i`en; på plass. Jeg skal nå lese opp de syv ingrediensene og så skal jeg forklare hvordan man går får fram for å lage deigen.

Du trenger følgende ingredienser:

1. Et talentfullt trenerteam med kunnskap om trening og utvikling. Gjerne en trener med mye engasjement
2. Landets største marked når det gjelder talentfulle spillere
3. Treningstilbud i landets største fotballhall med styrkerom pluss opphold i La Manga
4. Samarbeid med Wang toppidrettsgymnas
5. Norges ivrigste sportsdirektør
6. Landets beste supportere
7. Blanding rutine og talenter

Slik går du fram:

Bland først det talentfulle trenerteamet med landets største marked med fotballtalenter. Du vil da få se en eksplosiv utvikling av talentene. Så tilsetter du treningstilbudet og oppholdet i La Manga og gjengen vil da få mange kamper med flagget på brystet før sesongen. Rør rundt mens du tilsetter samarbeidet med Wang toppidrettsgymnas. Du vil da få ut den lille ekstra saften som befinner seg i talentene. Så tar du i 1 stykk ivrig sportsdirektør og det vil ?heve? hele deigen. La blandingen hvile fram til sesong start. Den 9. april er det bare å fylle opp til randen med landets beste supportere som vil gi en fin aroma. Til slutt mikser du laget med en blanding av rutine og talenter og 4. november er det bare å servere god sakene varmt og fersk med en kjølig champagne.

God appetitt

Til slutt, nederst på oppskriften står det

NB! Smaken blir bedre med egne rekker enn med fem afrikanere.


Jeg er fullstendig enig med Siem. Talentene bør få et så godt treningstilbud og et så bra støtteapparat her i Norge at de skal slippe å måtta dra utenlands. Det inntrykket jeg har idag er at det er den retningen det går mot også. Ser det at det jobbes mer og mer med dette i toppklubbene. MEN idag har vi fortsatt et lite stykke igjen og det er derfor vi får denne debatten. I andre land ligger dem litt forann oss på enkelte områder, men å sende ut ungdommen hjelper ikke Norge med å få et system som fungerer. Skal vi få fram norske talenter bør vi også klare det på egenhånd isteden for at Monaco skal klare det.

27.feb.2007 @ 23:12:53

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://app.nettblogg.no/index.bd?fa=tb.add&id=3384371
hitsimg